Az alábbi ÁSZF érintheti az Ön törvényes jogait. Emellett tartalmazza az Agroker Holding Zrt. által működtetett webáruházak általános szerződési feltételeit, megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit. A vásárlás előtt kérjük gondosan olvassa végig a lent összefoglaltakat.

FIGYELEM !!! Regisztráció/belépés nélkül összeállitott kosár tartalmának megrendelése AJÁNLATKÉRÉSNEK MINŐSÜL ! 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 www.agrokerholding.hu online áruházat az AGROKER HOLDING. ZRT. üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az AGROKER HOLDING. ZRT.  (továbbiakban: AGROKER HOLDING. ZRT. vagy Vállalkozás) és az AGROKER HOLDING. ZRT. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Fogyasztó vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Vállalkozás és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)
AGROKER HOLDING. ZRT. adatai:Cégnév: AGROKER HOLDING. ZRT.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. 2.
Adószám: 11246646-2-15Telefonszám/Fax: 36 42/598-460


E-mail: webinfo@agrokerholding.hu


Cégjegyzékszáma:15-10-040123


Statisztikai számjel: 11246646-4675-114-15
Számlaszám: 10918001-00000004-15810007
IBAN: HU91 10918001-00000004-15810007


Swift: BACXHUHBAGROKER HOLDING. ZRT. Telephelyei: 


4400 Nyíregyháza, Kinizsi u 2. 


Telefonszám/Fax: 36 42/598-460

Nyitvatartási idő:
Hétfő-péntek: 7:30 - 16:00
Szombat: 7:30 - 13:00 (szezonban)
Vasárnap: zárva5400 Mezőtúr Miklósi u. 9.

Telefonszám:   36 56/550-765

Mobil: 36 70/3310-472


Nyitvatartási idő:

Hétfő-péntek: 7:30 - 16:00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva4300 Nyírbátor Császári u. 81

Telefonszám: 36 42/510-014

Mobil: 36 70/3310-454


Nyitvatartási idő:
Hétfő-péntek: 7:30 - 16:00
Szombat: 7:30-13:00
Vasárnap: zárvaMezőzombor 37-es főút, 37-es km szelvény 

Telefonszám:   36 47/396-020

Mobil: 36 70/3310-453


Nyitvatartási idő:
Hétfő-péntek: 7:30 - 16:00
Szombat: 7:30-13:00
Vasárnap: zárva4600 Kisvárda Török u. 11.

Telefonszám:   36 45/500-145

Mobil: 36 70/3310-451


Nyitvatartási idő:
Hétfő-péntek: 7:30 - 16:00
Szombat: 7:30-13:00
Vasárnap: zárva4900 Fehérgyarmat Szatmári utca 1.

Telefonszám/Fax: 36 44/510-012

Mobil: 36 70/3310452


Nyitvatartási idő:
Hétfő-péntek: 7:30 - 16:00
Szombat: 7:30-13:00
Vasárnap: zárva4700 Mátészalka Jármi u. 57.

 

Telefonszám/Fax: 36 44/500-686

Mobil: 36 70/3310-455


Nyitvatartási idő:
Hétfő-péntek: 7:30 - 16:00
Szombat: 7:30-13:00
Vasárnap: zárvaAGROKER HOLDING. ZRT.  ügyfélszolgálata:


Telefon: 36-30-279-1900
E-mail cím: webinfo@agrokerholding.hu


Ügyfélszolgálati iroda:
4400 Nyíregyháza, Kinizsi u 2.


Nyitvatartási idő:
Hétfő-péntek: 7:30 - 16:00
Szombat, vasárnap: ügyfélszolgálatunk zárva tart!
 1. Általános tudnivalók1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.agrokerholding.hu weboldalon keresztül történik, és amely szolgáltatás az előzőekben meghatározott Felek között jön létre. A www.agrokerholding.hu oldalon történő vásárlást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82. § - 6:85. §-ai; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk.1.2. A www.agrokerholding.hu oldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton (pl. web áruházunkban vagy elektronikus levélben, magyar nyelven) leadott megrendeléssel lehetséges. A személyesen, üzleteinkben történő vásárlás nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek, így nem tartozik jelen ÁSZF hatálya alá.1.3. A www.agrokerholding.hu weboldalon keresztül bárki vásárolhat, amennyiben elfogadja a jelen ÁSZF - ben foglaltakat. (A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja szerint fogyasztónak csak természetes személy minősülhet. Nem vonatkozik ez a szabály a békéltető testületi eljárás kezdeményezési lehetőségre.)1.4. A megrendelés - Vállalkozástól küldött visszaigazolással - interneten, írásban, magyar nyelven kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelyet iktatunk, és úgy kerül archiválásra, hogy utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
2. Regisztráció2.1. A www.agrokerholding.hu oldalon a vásárlásához regisztráció szükséges, ennek hiányában ajánlatkérésnek minősül. A regisztráció a visszatérő vásárlóknak megkönnyíti a vásárlást, illetve lehetővé teszi a vásárlások státuszainak nyomon követését.2.2. A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél jelszava illetéktelenek számára bármely ̶ nem a Vállalkozásnak felróható ̶ okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására, bejelentkezés után, az „Adatmódosítás” menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.
3. Megrendelés3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, vagy a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha termékeinkkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely forintban értendő és (ha nincs külön jelölve) az általános forgalmi adót tartalmazza. A csomagolás és kiszállítás (fuvardíj, postaköltség) költségeiről az egyes megvásárolni kívánt termékeknél a „szállítási információ” menüpont alatt adunk tájékoztatást.3.3. A www.agrokerholding.hu oldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a www.agrokerholding.hu oldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.3.4. Az AGROKERHOLDING ZRT. a megrendelés megérkezését követően a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja. A szerződés a Felek között a visszaigazolással (lásd 1.4. pontot) jön létre. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Vállalkozás ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.3.5 A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, felelősség nem terheli.3.6. A rendelések feldolgozása, a vevőszolgálati feladatok végzése munkanapokon, hétfőtől-péntekig 9:00-14.00 óráig történik. Az ezt követően, szombaton és vasárnap illetve munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása és postára adása a következő munkanapon kezdődik meg.
4. Szállítási és fizetési feltételek4.1. Előre történő átutalással


A Vevő az Eladó számlaszámára előzetesen átutalja a vételár teljes összegét, mely együttesen tartalmazza a termék (ek) ellenértékét, a csomagolási díjat és a szállítási költséget. A szállítás díja a megrendelés folyamán kerül kiszámolásra a rendelés súlyától és értékétől függően. A várható szállítási díjat a vásárlás során a web áruház jelzi a Vevő számára. Az áru szállítására való elkészítésével egy időben Eladó számlát állít ki, melyet eredeti példányban az áruval együtt elküld a Vevő részére. A számla másolatát elektronikus (fax, e-mail) úton a szállítással egy időben vagy azt megelőzően amennyiben az időben jelentősen elkülönül külön kérésre eljuttat a Vevőhöz.4.2 Utánvétellel


A számlán szereplő összeget a Vevő az árut átadónak fizeti meg, mely együttesen tartalmazza a termék (ek) ellenértékét, a csomagolási díjat és a szállítási költséget. A várható szállítási díjat a megrendelés folyamán Szállító jelzi a Vevő számára. A szállítási díj a megrendelés visszaigazolása során kerül kiszámolásra a rendelés súlyától és értékétől függően melynek összege a megrendelés telefonos visszaigazolásában szerepel.4.3 Személyes átvétel előre történő átutalással


A Vevő az Eladó számlaszámára előzetesen átutalja a vételár teljes összegét, mely csak a termék (ek) ellenértékét tartalmazza. Személyes átvételre akkor kerülhet sor, ha Szállító az (Eladó) számlaszámára a Vevőnek küldött számla teljes összege megjelenik Szállító az (Eladó) számláján, illetve az előjegyzésbe bekerül, valamint Eladó az áru átadására készen áll. Az átvétel csak a nyitva tartás ideje alatt lehetséges az Eladó által megadott címeken.4.4 Személyes átvétel készpénzfizetéssel


Személyes átvételre akkor kerülhet sor, amennyiben Eladó az áru átadására készen áll és azt írásban, telefonon jelezte Vevő felé. Az átvétel csak a nyitva tartás ideje alatt lehetséges az Eladó által megadott címeken.A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor a Vevő a web áruházban megrendelt terméket az Eladótól/Szállítmányozótól átvette.A megrendeléseket az MPL-el, a (Magyar Posta Logisztika), szállítatjuk ki Önnek! (Átlagos szállítási idő: a visszaigazolástól számított 2-6 munkanap.)Aktuális kiszállítási díjaink a 3.2 pontban foglaltak szerint alakulnak.A szállítási díj változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a www.agrokerholding.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.4.5 KézbesítésAz MPL a küldeményt két alkalommal kísérli meg személyesen kézbesíteni a Címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra, majd a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, ill. őrzési időt, ahol és ameddig a küldeményt a jogosult átveheti. A postahelyen a posta 10 napig őrzi a küldeményt, ezt követően visszaküldi a feladónak.4.6 Kézbesítési cím megadása


Lehetőség van eltérő kézbesítési és számlázási cím megadásra, ebben az esetben a számlázási címre állítjuk ki a számlát, a csomagot pedig a kézbesítési címre szállítjuk. Nagyon fontos, hogy pontos postacímzést adjon meg. Regisztráció után Ön több címet is megadhat, de megrendeléskor ki kell választani a kézbesítési címet.4.7 Sikertelen kézbesítés


Általános kiszállítási határidőnél a Szállítmányozó kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk szállítási címen történő átadását. Ezután a megrendelést az Eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli. 4.8 Szállítási költségek:Alap szállítási költségek:

 

0 - 3 kg

1.200 Ft áfa

3,1 - 5 kg

1.400 Ft áfa

5,1 - 10 kg

1.600 Ft áfa

10,1 - 15 kg

1.800 Ft áfa

15,1 - 30 kg

2.500 Ft áfa

 


Ez az ár változhat a megrendelt áru értékének, terjedelmének, súlyának, fizetési módjának (utánvét) függvényében! A várható szállítási díjat a megrendelés folyamán a Szállító minden esetben jelzi a Vevő számára!
5. Elállás joga, módja, következményei


5.1. A leadott és visszaigazolt rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.5.2. A Korm. rendelet értelmében a Fogyasztó indokolás nélkül gyakorolhatja elállási jogát - fő szabályként - a termék átvételétől számított 14 napon belül.5.2.1. A Fogyasztót a 14 napon belüli indokolás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Korm. rendelet 14. pontja részletezi.Ezek közül külön is kiemeli a Vállalkozás, hogy nem illeti meg az ilyen elállási jog a Fogyasztót

a)   olyan termék tekintetében, amelynek ára a vállalkozás által nem befolyásolható,

b)   romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

c)   olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást            követő felbontása után nem küldhető vissza;

d)  olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más                   termékkel.

 


5.3. A szerződéstől való elállást nyilatkozattal kell bejelenteni. A bejelentést a Vállalkozás Ügyfélszolgálatán írásban kell megtenni (postai úton: 4400 Nyíregyháza, Kinizsi u 2.; e-mailen: webinfo@agrokerholding.hu). A telefonon tett bejelentést a Vállalkozás elállásként/felmondásként nem rögzíti.


Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó (1) az ÁSZF 1. számú mellékletében található elállási nyilatkozat kitöltésével és a Vállalkozáshoz való eljuttatásával, vagy (2) saját megfogalmazású elállási nyilatkozatban gyakorolhatja. A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt elküldték. A nyilatkozat 14 napon belüli elküldését a Fogyasztónak kell igazolnia.5.3.1 A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése írja elő, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően a Vállalkozás nem ad tájékoztatást az indokolás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a nyilatkozat-mintáról – úgy az indokolás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.A Vállalkozás a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF 5.2., 5.2.1., 5.3., pontjaiban, valamint az ÁSZF mellékletében, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.5.4. A termék átvételi időpontja: az Agrokerholding telephelyén történő átvétel esetében a rendelés telephelyi átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól vagy a Posta Pontnál történő átvétel időpontja. Ezek a számlával, ill. az áru kiszolgálását igazoló bizonylattal bizonyíthatóak.5.5. A Fogyasztó a 14 napon belüli elállás esetében a sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje, vagy személyesen szolgáltassa vissza a Vállalkozás Ügyfélszolgálata címére (4400 Nyíregyháza, Kinizsi u 2.)5.5.1. A Fogyasztó a terméket, az elállás közlését követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni. Ennek közvetlen költsége a Fogyasztót terheli.5.5.2. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Vállalkozásnak nincs lehetősége.5.5.3. Abban az esetben, ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a Vállalkozás érvényesítheti az ebből eredő kárának megtérítését. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.5.5.4. A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.5.5.5. A Vállalkozás legkésőbb, az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül téríti vissza a Vásárló által megfizetett teljes összeget (beleértve ebbe a 4.1. pont alatti költséget is), a Vásárló által igénybevett fizetési móddal megegyező módon. A Vállalkozás a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, ameddig a Fogyasztó a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.6. Jótállás, szavatosság

A termékek jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni [Jótállás: 6:171. § - 6:173. §, kártérítési igény: 6:174. §; Hibás teljesítés: 6:157. § - 158. §, 177. § - 178. §; Kellékszavatosság: 6:159. § - 6:167. §; Termékszavatosság: 6:168. § - 6:170. §].7. Egyebek7.1. A Vállalkozás az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Vállalkozás az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Vállalkozás alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. futárszolgálat). A Vállalkozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.7.2. A Vállalkozás bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.7.3. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Ezt megelőzően a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján a Fogyasztó a panaszát előterjesztheti a lakhelye szerinti illetékes megyei, vagy a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület, 4400 Nyíregyháza,  Széchenyi u. 2. címén és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél.

 

 Nyíregyháza,2014. június 12.

 


 


Az ÁSZF mellékletei a következő pontokra kattintva elérhetőek el:1. számú melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta >>


2. számú melléklet: Elállási/Felmondási tájékoztató >>


3. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató >>