Lehetővé válik az aszály elleni rendkívüli öntözési célú vízhasználat


Az aszály elleni öntözés ideje alatt sem vízkészlet-járulékot, sem vízszolgáltatási díjat nem kell fizetni.


A tavaszi szárazság miatti mezőgazdasági károk megelőzése, illetve mérséklése érdekében a kormány bevezeti a rendkívüli öntözési célú vízhasználatot a termelők számára. Az új jogintézmény bejelentés alapján, meghatározott feltételekkel, egy hónapos időtartamig vízjogi engedély nélkül teszi lehetővé a mezőgazdasági öntözést a kihirdetett tartósan vízhiányos időszakban.fotó: pixabay


A mezőgazdasági területeken már az év elején jelentkező csapadékhiány egyes növényi kultúrák fejlődését visszavetette, és az agrárágazatnak – a várható terméskiesés miatt – károkat okoz.


A belügyminiszter 2019. április 1-től kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot, és ezalatt – a vízjogi engedélyezési eljárás alapján – egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély kérhető.


Azonban a szakmai szervezetek jelzése szerint további rendkívüli vízhasználati lehetőséget szükséges teremteni a haladéktalanul öntözni kívánó termelők számára a kiemelten aszályos térségekben, hogy ne alakuljon ki katasztrófahelyzet.


Mindezek miatt a 98/2019. (IV. 30.) Kormányrendelet alapján

a kormány bevezeti – az aszály elleni védekezés érdekében – a rendkívüli öntözési célú vízhasználatot, amely ugyanazon területre legfeljebb egy hónapig lesz megengedett a tartósan vízhiányos időszakban.


Egy hónap elteltével egynyári öntözési engedélyt vagy vízjogi öntözési engedélyt kell kérelmezni a további öntözési igény esetén.


A területileg illetékes vízügyi hatóság felé beadott igénybejelentésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:


  • a vízhasználó nevét, címét;
  • a vízkivétel helyét (helyrajzi szám, EOV koordináta vagy szelvényszám megadásával);
  • a vízkivétel módjának meghatározását, továbbá a vízmérés módját;
  • a vízkivétel időtartamát, kezdő és befejező időpontját;
  • a kivenni tervezett víz mennyiségét (köbméter/nap és köbméter/hónap megadásával);
  • a vízkivételi szivattyú kapacitását és az üzemnapló vezetésének helyét;
  • az öntözött terület nagyságát (hektárban megadva).

A bejelentéshez a vízkivétellel érintett felszíni víz kezelőjének hozzájárulását is csatolni kell.


További fontos kitétel – ahogyan az egynyári öntözésnél – csak közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, legfeljebb 1200 köbméter/hektár mennyiségű öntözővíz kijuttatása lehetséges, legfeljebb 100 hektár területre.


Az aszály elleni öntözés ideje alatt sem vízkészlet-járulékot, sem vízszolgáltatási díjat nem kell fizetni. A rendkívüli öntözési célú vízhasználat bejelentéséhez szakhatósági állásfoglalást nem kell csatolni.


A vízügyi hatóság a bejelentés tartalmáról a növény- és talajvédelmi, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot a bejelentés kézhezvételét követő nyolc napon belül tájékoztatja. A kezelői hozzájárulás hiányában folytatott vagy a hozzájárulásban foglaltaktól, valamint a bejelentéstől eltérő vízkivétel esetén a vízügyi hatóság soron kívül ellenőrzést tarthat és a vízkivételt megtilthatja.Forrás: www.agrotrend.hu