Munka a földeken rajzpályázat - 2020. október


Agroreker Holding zrt. 2020. 10. 25.


KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT.


Nevezési feltételek:


A pályázaton minden olyan 5-15 év közötti személy részt vehet, aki érez magában kellő kreativitást és az előírt módon pályázik.


Téma:  


Ahogyan egy gyermek látja a munkát a földeken (pl. traktorok, egyéb gépi munkák, szántóföld, gyümölcsös, betakarítás stb.).

A pályamű bármilyen technikával készülhet (pl. ceruza, filc, zsírkréta, festék stb.).

Minden rajzot beküldő gyermek automatikusan bekerül a sorsolásba.

Kizárólag olyan pályaművet fogadunk el, mellyel más pályázaton nem indult az alkotó.

Egy pályázó legfeljebb 1 pályaművet nyújthat be.

A pályázó a pályamunka elküldésével, és az alábbi adatai megadásával nevezhet: név, életkor, lakcím, e-mail cím, pályaművének címe.

A pályamunka elküldésével elfogadásra kerülnek a szerzői jogokra vonatkozó feltételek. 

A pályázatot a cselekvőképtelen kiskorú nevében kizárólag a kiskorú feletti szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult személy nyújthatja be, ellenkező esetben a nevezést érvénytelennek tekintjük és az adatokat haladéktalanul töröljük.


Pályázat benyújtása:


A pályázati anyagokat alábbi kitöltött űrlapon várjuk: www.agrokerholding.hu

A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályaműveket eredetiben is juttassák el részünkre postai úton a következő címre: Agroker Holding Zrt. 4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. 2.

 


A postán megküldött pályázat borítékján feltétlenül szerepeljen a pályázat neve: MUNKA A FÖLDEKENA pályaművek beérkezési határideje: 2020.11.26.


Értékelés és díjazás:


Az elkészült alkotásokat 3 tagú zsűri értékeli.

A bírálatnál a saját fantáziavilág és a találékonyság élvez elsőbbséget.

 


 

5-15 éves kor között

1. helyezett

Xiaomi Redmi 7 A telefon készülék


2. helyezett

családi belépő a Nyíregyházi Állatparkba
20.000 Ft értékben


3. helyezett

LIBRI  ajándékutalvány
10.000 Ft értékben

 


Eredményhirdetés: 2020.11.30.


A pályázat eredményhirdetésére a https://www.agrokerholding.hu oldalon kerül sor. 

A díjazott alkotások az Agroker Holding weboldalán, magazinjában és közösségi média felületein is közzétételre kerülnek.


Szerzői jogok:       


A pályázaton a pályaművek benyújtásával a pályázó kifejezett, feltétlen és visszavonhatatlan engedélyt ad az Agroker Holding Zrt. részére, hogy a pályázaton benyújtott pályaművet – azok díjazásától függetlenül – az Agroker Holding Zrt. bármiféle területi vagy időbeli korlátozás nélkül felhasználja.

A pályázó a szerzői jogokkal kapcsolatban az Agroker Holding Zrt.-től jövedelemben nem részesül. A felhasználási engedély valamennyi ismert felhasználási módra a lehető legteljesebb mértékben kiterjed.

A pályázó a pályamű benyújtásával garantálja, hogy a beküldött alkotás felett teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal rendelkezik. Ebből eredő esetleges vitákban a kiíró (Agroker Holding Zrt.) nem érintett, felelősséget nem vállal, a viták teljes következményeit a pályázó viseli.


Vegyes rendelkezések:


Egy pályázó (szülő és gyermeke) a játékban egy rajzzal és egy jelentkezési lappal vehet részt. Ugyanazon gyermek többszöri jelentkezési anyaga esetén a pályázó első jelentkezése kerül be a sorsolásba. A családon belül több gyermek pályázata esetén külön jelentkezési lapot kell kitölteni minden egyes rajz mellé.

A gyermek betöltött életkorát kell feltölteni a jelentkezési lapon. Személyiségi jogok védelme érdekében a fotón csak a gyermek rajza szerepelhet, a gyermek nem!

A jelentkezési lapot teljesen ki kell tölteni a beküldő szülő által. A szülő a gyermeke törvényes képviselőjeként jár el a pályázat (jelentkezési lap, majd a pályázati rajz) benyújtása során. A pályázó ezzel egy időben kijelenti, hogy a jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A feltöltés során történt technikai problémák kapcsán az Agroker Holding Zrt.-t semmilyen felelősség nem terheli. A feltöltést követően egy válaszlevél érkezik a megadott email címre és egy sorszámot kap a rajzoló gyermek.

 A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a megadott adatai törlését a Nyereményjáték befejezése előtt kéri.

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

 A díjakat elnyerő pályázókat Az Agroker Holding Zrt. telefonon értesíti az értékelést követően, a jelentkezési lapon megadott telefonszámon. A sikeres egyeztetést követően a nyereményt postai úton juttatjuk el a nyerteseknek. 

Agroker Holding Zrt. a pályázók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásai szerint kezeli. Az Agroker Holding Zrt. az általa végzett adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást az Adatkezelési Szabályzata útján közli, amely megtalálható az Agroker Holding Zrt. az www.agrokerholding.hu weboldal alábbi linkjén:


https://www.agrokerholding.hu/PAGES/ADATVEDE LEM/ 


A pályázó pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy nyerés esetén a neve és a pályázata a nyereményével együtt közzétételre kerüljön az Agroker Holding Zrt. honlapján, negyedévente megjelenő magazinjában és közösségi média felületein.

A pályázathoz kapcsolódó vitákkal kapcsolatban az Agroker Holding Zrt. a felelősségét kizárja.

A pályázó a pályamű benyújtásával a jelen pályázati kiírásban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi és elfogadja.


Nyíregyháza, 2020. október 25.