WebshopCímke

Almatermesztők blogbejegyzés 8.

2024. 05. 15.

időszak: 2024.05.14-05.21.

Fenofázis: gyümölcs növekedés, intenzív hajtásnövekedés

Időjárási események, fenológia: a május 3-13 közötti időszakban a napi átlag hőmérséklet öt napig a 17-18 °C-os sávban mozgott, majd a 14-16 °C-os sávba csökkent. Az időszak utolsó két napján még tovább hűlt az idő és 12-13 °C közötti értéket mutatott. A száraz, csapadékhiányos időszakban Nagykálló-Geszteréd térségében mindössze 3-4 mm csapadék hullott és csak néhány éjszaka jelentkezett harmat. A 6-11 órás harmat okozta vízborítások az éjszakai-hajnali alacsony hőmérséklettel társulva nem hoztak létre infekciót.

A következő héten enyhe felmelegedés mellett csapdékos napok jöhetnek nem túl sok csapadékkal. A zivatarok, záporok időszakában megélénkülő szél megnehezítheti vagy akadályozhatja a permetezések megfelelő időben való elvégzését.

Fenológia: a 35-45 cm hosszú hajtásokon 10-12 levél fejlődött ki. A gyümölcs méret nagy szórást mutat, a gyümölcsök átmérője 15-35 mm közötti, fajtánként eltérő és attól is függ, hogy fővirágból vagy mellék virágból fejlődtek-e ki. A kis méretű gyümölcsök egy része fagykárt szenvedett, már nem fejlődik tovább és várható, hogy lehullanak. Számos gyümölcsön látható fagyhatás, gyűrű vagy hosszanti parás bemélyedés formájában.

A csapadékhiányos időszak ellenére a kertek fertőzöttsége változatos képet mutat. Azokban az ültetvényekben, ahol nagyon korai fertőzéssel indult a varasodás, általában továbbterjedt a fertőzés, már 4-5 levélemeleten is láthatók a tünetek. A gyümölcs fertőzöttség fajtától függően 1-5 % körül alakul. Ahol későbbi infekciókból indult a fertőzés, általában alacsony vagy közepes a levélfertőzöttség, míg a gyümölcsön szórványos vagy 1 % alatti fertőzöttség látható. A mára már kb. 4 hetes gyümölcs bizonyos ellenálló képességgel rendelkezik a varasodással szemben, ami jelenleg azt jelenti, hogy 13-15 órás vízborítottság is szükséges ahhoz, hogy a gyümölcs megfertőződjön. Ennél pontosabb adatot ad a Schwabe által bevezetett fertőzési index (1-25 hetes almák 2 %-os fertőzéséhez szükséges fertőzési index, levélnedvesség időtartama x átlaghőmérséklet 1984).  Az index azon a megfigyelésen alapul, hogy az egyre idősebb gyümölcsök megfertőződéséhez a felhám és az azt borító viaszréteg megvastagodása miatt mind hosszabb vízborítottság szükséges.

A fiatal levelek érzékenysége közben nem változik, ezért gyakran előfordul, hogy a nyári időszakban rövid, 8-10 órás levélnedvességi értékek újabb levéltüneteket okoznak, míg a gyümölcsön nem jelenik meg a fertőzés. Annak ellenére, hogy az idő múlásával a gyümölcs varasodásra való fertőződési hajlama csökken, a rendszeres védekezések szükségesek, elhagyásuk nagy kockázatot jelent.

Tűzelhalás: a virágzás időszakában nem jelentkeztek tünetek, de az elmúlt héten az érzékeny fajtákon gyenge-közepes erősségű hajtásfertőzöttség alakult ki több kertben. A felmelegedés időszakában a betegség terjedése valószínűleg megáll majd, de a jelenlegi hőmérsékleti viszonyok mellett még tovább terjedhet. A fertőzött hajtások eltávolítását nagy körültekintéssel érdemes csak végezi, nehogy továbbvigyük a fertőzést.

 

Rovarkártevők:

Almamoly: az április 15-i biofix időponttól számolt hőösszeg Nagykállóban 106 °C, vagyis már túl vagyunk a tömeges tojásrakás időszakán és lassan közeledik a lárvakelés kezdete. Ha tojásölő készítményt juttattunk ki 55 °C hőösszegnél, akkor a kezelés megismétlését dózistól függően 14-20 nap múlva kell az első kezelés után elvégezni (hőösszeg érték szerint kb 150 °C-nál). Ha más tipusú készítményekkel védekezünk, akkor érdemes figyelemmel követni továbbra is a hőösszeg számítást a hatékony védekezés érdekében. A különbözö típusú rovarölőket más-más hőösszeg értéknél érdemes először bevetni. A granulovírus készítményeket 85 °C nál, az összefoglaló néven lárvaölőnek besorolt inszekticidek egyes csoportjait (acetamiprid, piriproxifen, 90-120 °C-nál, más részüket 120 °C-nál (piretroidok, Bacillus Thuringiensis, ciántraniliprol­ *, emamektin-benzoát*, etofenprox, spinozad, spinetoram*). Megjegyzés: a csillaggal jelzett hatóanyagok hőösszeg csoportba való besorolása önkényes, a gyártó más szempontok alapján határozza meg a felhasználás időpontját.

Amennyiben valaki nem követi a hőösszeg adatok változását, a feromoncsapdák fogási adatai alapján indított védekezések is hasonló hatékonyságúak lehetnek.

Az almailonca már csak néhány térségben okoz gondot. Jelenleg is rajzik az első nemzedéke, de a tömeges lárvalekés még 10-14 nap múlva esedékes. Az almamolynál felsorolt hatóanyagok többsége az ilonca és egyéb sodrómolyok (aknázómolyok) ellen is hatékony.

A kaliforniai pajzstetű hímrajzása már befejeződött. A napokban megindulhat az első lárvarajzás, ami valójában a lárvák előjövetelét jelenti, mivel a faj elevenszülő. A mozgó alakok tömeges megjelenése még egy-két hétbe is beletelhet.

A zöld alma levéltetű telepei gyakorivá váltak, a védekezésbe eddig nem részesített ültetvényekben 30-50 %-ot is eléri a fertőzési gyakoriság és a telepek mérete is nőtt. Egyes esetekben 10-15 cm hosszan is elfoglalják a hajtásokat, ezért már tovább nem lehet halasztani a védekezést ellenük. A szürke alma levéltetű ritkább vendég a kertekben, de ahol jelen van nagyobb kárt okoz, mint az előbb említett faj. A védekezés a hagyományos levéltetű írtó készítményekkel nem elég hatékony ellene, használjunk inkább flupiradifuron hatóanyagú rovarirtó szert! A megkésett védekezés következménye az elaprósodott gyümölcs és a rövid torz hajtások. A fiatal ültetvényeket kártétele jobban megviseli.

Vértetű: a fertőzöttségi gyakoriság nőtt és nagyobbak a kolóniák. Tíznél több nemzedéke miatt folyamatos kontrollt igényel, tömegesen felszaporodva legyengíti a fát. Kedvence a Jonagold fajtakör.

Védekezési stratégia:

 1. 7-10 naponta fenntartó védekezés a varasodás ellen.
 2. erősen fertőzött ültetvényekben a megelőzés helyett a betegség megállítására kell koncentrálni a blokkoló vagy eradikatív hatású hatóanyagok (dodin, difenokonazol) és készítmények száma véges, ismételt felhasználásuk korlátozott és a dodin hatóanyagnak hosszú (60 nap) az élelmezés egészségügyi várakozási ideje. Alternatív megoldásként szóba jöhet a kontakt hatású, kálium-hidrogén-karbonát hatóanyagú Vitisan SP kombinációban kénnel és Wetcittel. A 10 %-os koncentrációban kipermetezhető Stericlean Plant (kálium-hipoklorit+hidrogén-peroxid+klórdioxid+ózon ) növénykondícionáló bár nem gombaölő szer, de hatékonyan javítja a növény kórokozókkal szembeni ellenálló képességét.
 3. Almamoly: a hőösszeg számítások alapján (100-110 °C) a héten már lárvaölőket is használhatunk a kelő lárvák ellen, illetve megismételhetjük a granulovírus hatóanyagú és a klorantraniliprol hatóanyagú készítményekkel való védekezést.
 4. A kaliforniai pajzstetű nem mozgó alakjai és a hamarosan megjelenő lárvák ellen Vektafid A (paraffiolaj) vagy Harpun (piriproxifen) készítményekkel védekezhetünk.
 5. A fagykárok regenerálásra és a kötődött termések gyors kezdeti fejlődésének elősegítésére adjunk ki lombtrágyákat, biostimulátorokat.

 

Ajánlott növényvédő szerek és növényvédelmi technológia a gyümöcsnövekedés fenofázisban:

Védekezés a varasodás ellen: a javaslatok az előző hetihez képest nem változtak.

 1. Réz hatóanyagú gombaölők: Bordóilé Neo 3 l/ha
 2. Egyéb kontakt készítmények: Delan 700 WG, Alcoban WG, (hatóanyag ditianon ), dózis 0,5 kg/ha virágzás előtt, 0,35 kg/ha virágzás után, kezelés 3x, 12 naponta. Delan Pro, (ditianon+ kálium-foszfonát), dózis 0,8-2,5 l/ha, kezelések száma 6x, 5 naponta. Buvicid K 370 SC (hatóanyag: kaptán) 2,2-3,0 l/ha kez.sz.: 10x, 7 naponta, Karat 80 WG (kaptán ) 1,5-1,8 kg/ha kez.10x, 7-10 naponta, Merpan 80 WDG 1,25-2 kg/ha, kez.sz.: 10x, 7 naponta, stb.
 3. Mélyhatású készítmények: Syllit 400 SC (hatóanyag dodin), dózis: 1,75-2,25 l/ha, kez.sz. 2x, 7 naponta, Dodifun SC ( dodin ), dózis: 1,125 l/10000 m2 LFF, max 1,9 l/ha, kez.sz.:2x, 7 naponta.

   Felszívódó hatású gombaölőszerek, varasodás és lisztharmat ellen, pl.:

 1. SDHI hatóanyagú fungicidek önállóan vagy kontakt kombinációban, Fontelis 20 SC 0,5-0,75 l/ha, Sercadis (fluxapiroxad) 0,25-0,3 l/ha. A Luna Experience (fluopiram+ tebukonazol ) 0,5-0,75 l/ha, 3x használható egy szezonban,  a Luna Privilege( fluopiram ) 0,2  l/,  2x használható. A Luna Care (fluopiramfoszetil-Al) 5-10 mm-es gyümölcsmérettől használható, a tűzelhalás ellen is véd, dózisa 1 kg/ha/lombkorona m, max dózisa 3 kg/ha. A felhasználás során tartsuk be a gyártói korlátozásokat a fenológiára és a fajtahasználatra vonatkozóan!
 2. EBG fungicidek (mindig kombinációban használjuk! ) Agrizole 250 EC, Difcor 250 EC, Score 250 EC 0,2-0,25 l/ha, Domark 10 EC 0,4 l/ha, Folicur 25 WG 0,5 kg/ha, Orius 20 EW 0,6 l/ha, Riza 250 EW 0,5 l/ha, Topas 100 EC 0,5 l/ha, .

Revyona 1,3-2 l/ha, felhasználás évente 2x 7 naponta.

Difol (difenokonazol+ folpet ),  3,5 l/ha, é.v.i.: 110 nap! Csak piros bimbótól mogyoró nagyságú gyümölcsméretig használható!  

 

Lisztharmat elleni készítmények:

 1. Elemi kén tartalmú gombaölő szerek, pl.: Colpenn, Cosavet DF Edge, Kumulus S, Thiovit Jet, stb. dózis 3 kg/ha.

2.Speciális lisztharmatölő készítmények: a Cyflamid, dózisa 0,3-0,5 l/ha, Nimrod 25 EC, dózisa 1 l/ha.  

3.Vitisan SP (kálium- hidrogén-karbonát) 5-7,5 kg/ha, kombinációban Vitisan SP 5 kg/ha+ elemi kén tartalmú gombaölő 2 kg/ha+ Wetcit 1-1,5 l/ha, varasodás és lisztharmat ellen biotermesztésben is!

Tűzelhalás elleni védelem:

Rézkészítmények közül már csak az alacsony dózisban, a perzselés veszélye nélkül használható Bordóilé Neo SC (bordeaux-i keverék, réz-kalcium kettős só), 3 l/ha jöhet szóba, ha a tüzelhalás ellen kívánunk megelőző védekezést végezni.

Luna Care 2-3 kg/ha

Egyéb készítmények a tűzelhalás elleni megelőző védekezéshez:

Aliette 80 WG 2x 4 kg/ha,  

Flavoplant 1 l/ha 14 naponta ismételve (bióban is).

Serenade Aso (Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs), 4-8 l/ha 3 naponta, max 6x.

Stericlean Plant növénykondícionáló 10 % koncentrációban, de max 30 l/ha dózisban.

Rovarok elleni védelem:

Almamoly: Coragen 20 SC/Voliam 0,125-0,2 l/ha 2. védekezés, ha az első kezelés után letelt a dózistól függő 14-20 nap.   Granulovírus készítmények 85 °C hőösszegtől: Madex 0,075-0,1 l/ha, alkalmazás 8x, 8 naponta, Madex Pro 0,05-0,1 l/ha, 10x, 6 naponta, Madex Twin 0,05 l/ha, alkalmazás 18x 6 naponta, 800 l permetlében, keleti gyümölcsmolyra is hat, Carpovirusine 1 l/ha, 10x, 10 naponta.

Levéltetvek: Pirimor 50 WG/Piricarb/ Afitox 0,5 kg/ha, Mospilan 20 SG 0,15, lev Sivanto Prime 0,4-0,6 l/ha, Teppeki-t/ Afinto-t 0,14 kg/ha adagban, Neemazal-T/S-t 1,5 l/ha lombkorona méter, de max. 3 l/ha adagban.

Vértetvek: Pirimor 50 WG/Piricarb/ Afitox 0,5 kg/ha, Mospilan 20 SG 0,4 kg/ha, Movento 0,5-2,25 l/ha, Biosol Káliszappan 1-2,5 % koncentrációban.

Kaliforniai pajzstetű: Movento 0,5-2,25 l/ha, Biosol Káliszappan 1-2,5 %, Vektafid A 0,5 %-os koncentrációban, Harpun 1 l/ha.

nÖVSZEREK.jpg (534 KB)

A gyümölcsnövekedés kezdeti időszakában    alkalmazható lombtrágyák és növénykondícionálók:

 1. Kiegyenlített összetételű miikroelemes komplex levéltrágyák: Greenleaf 20/20/20 2,5 kg/ha+ Fylloton aminosav 1,5 l/ha, Cifo Floral 20/20/20+me 2,5 kg/ha, Plantafol 20/20/20 2-3 kg/ha + kg/ha + Megafol 2l/ha+Brexil Multi 1-2 kg/ha.

 

 1. Növekedés szabályozás:

Termésszabályozás: a termés méretének növekedésével több korábban használatos termék felhasználása már nem aktuális.

Továbbra is használatók még az alábbi készítmények:

Gibb Plus 0,5-1 l/ha, Novagib 0,5 l/ha, a sziromhullástól max 4 x a Golden parásodása ellen, max 2-3 cm gyümölcs átmérőig.

Gyümölcsméret növelésre: Benefit PZ biostimulátor 0,3 l/ha, Rizammina 42   2,5 kg/ha.

Alga alapú biostimulátorok speciálisan a kötődés javítására, a termés növekedésének serkentésére kifejlesztve: Globalga 2 l/ha vagy az algakrémet és tápelemeket is tartalmazó Göemar BM 86, 3 l/ha növénykondícionáló, MC Cream 2-4 l/ha (biotermesztésben is használhatók!).

nÜVSZER_20.jpg (528 KB)

 1. Rhizomagic (alga+ aminosav) növény és talajkondícionáló, 2-4x 2,5-3,5 l/ha,
 2. Shigeki (alga+ makro-és mikroelemek, biológiailag aktív molekulák) 2-3 l/ha.
 3. Nuvola OR biostimulátor, új termék! (vörösalga+magas káliumoxid tartalom) az abiotikus stressz utáni gyors regeneráció elősegítésére 1-2 l/ha, 2x 30 naponta. Biotermesztésben is használható!
 4. Hidegek utáni stresszhatás kompenzálására 100 ml/ha Biimore élettani katalizátor, új termék, vagy Vitaséve 5 l/ha kambiumaktivátor adható.

A hírleveleinkben említett ajánlások nem jelentenek kizárólagos megoldást az adott időszakban adódó növényvédelmi és tápanyag utánpótlási problémákra, csak néhány lehetséges változatra hívják fel   a figyelmet.

Varga Attila

szaktanácsadó

Ha szeretne rendszeresen információt kapni az almatermesztésről, iratkozzon fel hírlevelünkre!

feliratkozás.jpg (46 KB)

alma-rne9yh.jpg (57 KB)

5
megyében van telephelyünk
Agroker Nyíregyháza
A nyíregyházi székhelyű Agroker Holding Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében meghatározó szereplője a mezőgazdaságot kiszolgáló kereskedelemnek.
A 70 éves múlttal rendelkező nyíregyházi székhelyű társaság egyéni vállalkozók, őstermelők, társas vállalkozások részére 5 megyében biztosítja több ezer ügyfelének széles termék- és szolgáltatási kínálatát. A társaság számos regionális telephellyel rendelkezik.
70
éves a szakmai tapasztalatunk
A nyíregyházi székhelyű Agroker Holding Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében meghatározó szereplője a mezőgazdaságot kiszolgáló kereskedelemnek.
A 70 éves múlttal rendelkező nyíregyházi székhelyű társaság egyéni vállalkozók, őstermelők, társas vállalkozások részére 5 megyében biztosítja több ezer ügyfelének széles termék- és szolgáltatási kínálatát. A társaság számos regionális telephellyel rendelkezik.
Agroker Központ
Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. 2.
Nyitvatartás:
Hétfőtől-péntekig 7.30-16.00
Szombat: 7:30-13:00 (csak szezonálisan márc. 1-től júl 31-ig) Vasárnap: Zárva
Agroker országszerteAgroker országszerteAgroker
Regionális Központ Mezőtúr
5400 Mezőtúr, Miklósi u. 9.
Agroker
Regionális Központ Mezőzombor
37-es főút, 37-es km szelvény
Agroker
Regionális Központ Kisvárda
4600 Kisvárda, Török u. 11.
Agroker
Regionális Központ Fehérgyarmat
4900 Fehérgyarmat Szatmári utca 1.
Agroker
Regionális Központ Mátészalka
4700 Mátészalka, Jármi u. 57.
Agroker
Regionális Központ Nyírbátor
4300 Nyírbátor, Császári u. 81.
Agroker
Nyíregyháza
Agroker
Debrecen